Grenseoverskridende innovasjon

Prosjektet skal etablere et grenseoverskridende nettverk mellom innovatører/oppfinnere, entreprenører og universitets-, høgskole- og forskningsmiljøer for å hjelpe fram oppfinnelser/innovasjoner for kommersialisering og lisensiering over landegrensene.

I prosjektet inngår seminar-arrangementer med fokus på innovasjoner og gjennomføring av ”Interprise Innovation” i Luleå 2010-2011.

Norsk prosjekteier

Frantzen, Geir Forskningsparken i Narvik Mob.: +47 907 21191 E-post: geir@fpn.no

Kontakt

  • Frantzen,Geir

    Forskningsparken i Narvik

    +47 907 21191

    Send e-post

Prosjektperiode

01.04.2010 - 30.04.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 880.000 Kjell

Total: 21435 €

Andre partnere

Bedriftskompetanse AS