Grønn oppvekst

I forprosjektetsom ble gjennomført under Interreg IIA la kommunene grunnen for hovedprojektet gjennom aktiviteter, utveksle erfaringer, samarbeide og kompetanseutvikling. Målet med hovedprosjektet er å forankre og utvikle miljöarbeidet, både det fysiske og det psykososiale. Begge kommunene skal utveksle erfaringer om projektets underveis og samarbeide for å høyne kompetansen. Et lokalt samarbeid for barn og unge skal utveklses. Både kulturelle- og fagkunnskapsnettverk skal utvikles. Samarbeidet skal også ha en överføringsverdi til andre kommuner i regionen.

Norsk prosjekteier

Spydeberg kommune

Kontakt

  • Opjordsmoen, Bjørn

Prosjektperiode

01.01.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 1850000 Kjell

Total: 404125 €