Hike & Bike

Norsk prosjekteier

Trøndelag Reiseliv AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2005 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1136800 Kjell

Total: 226918 €