Historiske Markeder i Nordens Grønne Belte

De tre martnadene Marsimartnan (Levanger), Rørosmartnaden och Gregoriemartnaden (Östersund) gennomføres mellom uke 8 og 10 hvert år. Kvaliteten på innhold og aktiviteter som ivaretar de historiske og kulturelle tradisjonene som allerede finnes må styrkes. Likens trenger de gamle forbindelsene øst-vest å fornyes og forsterkes. Som grunnlag for disse tiltakene må de tre martnadene, stedene og regionens felles historie og kultur identifiseres og tas i bruk.

 

Norsk prosjekteier

Røros Reiselivslag

Kontakt

  • Tønset, Liv Hanne

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 420000 Kjell

Total: 132811 €

Mer om prosjektet