I det samiske rommet

Prosjektets mål er å synliggjøre og styrke både det sydsamiske landskapet og menneskets plass i landskapet, samt å videreføre tradisjonelle kunnskaper. Kunnskapen om det særegne kulturlandskapet er en viktig forbindelseslinje i et bærekraftperspektiv og er nødvedig for å kunne ta vare på verdifulle kulturmiljøer.

Norsk prosjekteier

Saemien Sijte

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 3 270 000 Kjell

Total: 1 798 328 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Västerbottens museum