I-SPEED

Prosjektet har som mål å forbedre lokal/regional politikk relatert til informasjonssamfunnet og økonomisk utvikling. Dette er ment å resultere i økt bevisst blant beslutningstakerne og økt kapasitet i lokale og regionale administrasjoner. Det viktigste strategiske resultatet er en god praksis-guide, overførbarhetsrapport og politikk-anbefalinger. Partnerskapet består av 10 partnere fra 9 land.

 

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 801727 Kjell

Total: 1402130 €

Andre partnere

City of Warsaw (PL),
Municipality of Plovdiv (BG),
Region of Crete (EL),
Powys County Council (UK),
Regional Government of Galicia-Regional Ministry of Innovation and Industry.Tourism GM (ES),
Municipality of Bucharest (RO),
Parkstad Limburg (NL),
Province of Rome (IT)