Idavollen – en kulturunion

Vi vill inom musik- och kulturskolor, gymnasier med estetiska linjer och folkhögskolor med estetisk inriktning skapa en plattform för att se hur vi kan utveckla vårt samarbete inom detta geografiska område. Vi vill undersöka hur vi kan komplettera varandras kompetenser. Vi vill undersöka hur vi kan skapa gemensamma mötesplatser över gränsen för våra elever och för våra lärare. Vi vill göra ett pilotprojekt med en metod för ett sådant arbete genom att skapa ett gemensamt storband. Vi skall ta fram en professionellt utformad folder, utvikle www.idavollen.se og www.idavollen.no. och vid 6 träffar spridda i området (Tynset, Toneheim, Askim, Ingesund, Sunne og Filipstad) presentera denna, låta storbandet spela och våra projektledare skall informera och värva representanter för de berörda kommunerna och skolformerna inför det fortsatta arbetet, m.a.o. huvudprojektet. Enskilda skolor och kommuner har haft och har samarbeten över våra rikens gräns men detta är första gången hela län/fylken kan mötas med sina samlade kompetenser. Det som skall utvärderas är hur bra vi nått de berörda kommunerna och skolformerna. Rent tekniskt blir det en analys hur många som närvarat på våra träffar och hur många som ansluter sig till projektet. Dessutom kommer samtliga förfrågade att få en enkät där vårt arbete skall utvärderas.

 

Norsk prosjekteier

Norsk Kulturskoleråd

Kontakt

Prosjektperiode

31.12.2003 - 30.06.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 260000 Kjell

Total: 47843 €