Idavollen – en kulturunion

Vi avser att visa att vår gemensamma gränskultur är starkare än nationsgränsen, att genom konkreta samarbetsprojekt mellan kulturskolorna stärka våra elevers kreativitet och samhörighet. Vi utvidgar våra pedagogers och ledares kompetenser i att driva utvecklings/förnyelsearbete och samverkansprojekt. Detta gör vi både genom virtuella och personliga nätverk och genom teoretisk och praktisk utbildning. Vi vill också använda oss av pedagogisk utväxling för att både pedagoger och elever skall få del av våra gemensamt utvidgade kompetenser. Eleverna skall genom flera ?gränsöverskridande? projekt få personliga upplevelser, kreativa stimuli och kontakter som förstärks genom virtuella nätverk som är en informationsstomme i de olika projekten. På detta sätt avser vi att skapa en grund för att de ingående kommunerna får ett större fokus, en attraktivare dragningskraft och ett bredare och gynnsammare klimat för utökat företagande.

 

Norsk prosjekteier

Norsk Kulturskoleråd

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2004 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2716000 Kjell

Total: 595543 €

Mer om prosjektet