IEEB (1)

Prosjektet omfatter et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter for felles kompetanseheving innen energieffektivisering av hus. Samarbeidet er påskyndet av EU-direktivet ”Energy Performance of Buildings” og Europaparlamentets vedtak om at medlemslandene i EU skal sikre at fremtidens bygninger skal være lavenergibygg.

EU-direktivet skal implementeres i medlemsstatenes lovverk senest 31.12.2016, og gjennom prosjektet IEEB kan nordisk kompetanse bidra til å finne de tekniske løsninger som kan danne standard for hvordan direktivets krav skal innfris på best mulig måte.

Kontakt
Arntsen, Bård
Norut
Mob.: +47 970 32031
E-post: baard.arntsen@norut.noGood, Clara
Norut
Tlf.: +47 76 96 53 65
E-post: clara.good@norut.no

 

Norsk prosjekteier

Norut

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2010 - 30.08.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.870.000 Kjell

Total: 1.676.369 €

Andre partnere

Betong og Entreprenørsenteret
Norcem AS
Luleå Tekniska Universitet
Umeå universitet