IFUS – Innovasjonsrettet forskning og utdanning innen sensorteknologi

Prosjektet skal iverksette tiltak for å styrke forskning og innovasjon blant små og mellomstore bedrifter i Midt-Norden. Tiltakene er fokusert mot en gruppe SMB’er med stort potensial for innovasjon, men med begrenset evne til selvstendig å utføre nødvendig forskning og utvikling innen sensorteknologi. Prosjektet vil bidra til økt grenseoverskridende samarbeid mellom norsk og svensk akademia og næringsliv, og skape gode forhold for dannelsen av et felles midtnordisk innovasjonsmiljø innen sensorteknologi.

Norsk prosjekteier

NTNU, inst. for elektrofag og fornybar energi

Kontakt

  • Hjelme, Dag Roar

    NTNU, institutt for elektrofag og fornybar energi

    +47 73 55 96 04

    Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 310 000 €

Total: 1 746 354 €