IKT-branschen, Mitt-Norden nätverk

Analyser viser at foretakenes tilgang til større kunder er liten. Prosjektet vil kartlegge IT/IKT-bransjens sterke og svake sider, foretkenes profil hva angår medarbeidere, kompetanse og omsettning. Etter å ha samlet inn opplysninger skal disse analyseres. Foretak og aktører fra kompetanse pg forskermiljø innviteres til seminar for å delta i kartleggingen etc.

 

Norsk prosjekteier

Næringsforeningen i Trondheim

Kontakt

  • Smolan, Arild

Prosjektperiode

06.01.2003 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 992500 Kjell

Total: 103226 €