Informasjon og nyheter over grensen

Mediebransjen skal utvikle grenseløse arenaer som verktøy for informasjonsutbytte, kompetanseutvikling og etablering av nettverk. Målet er å rydde unna grensehindringer som dagens medisetruktur utgjør. Nyhetsformidlingen skal utvikles og i økt utstrekning skje direkte over grensen, uten å måtte ta vegen om Stockholm og Oslo. Prosjektet bygger på en forstudie under samme prosjektnavn.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

07.04.2011 - 07.04.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 863500 Kjell

Total: 459712 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Handelskammaren Mittsverige