Inlandsoppdrett i Midt-Norge og Jämtland-Slutetapp 3

Muligheten for å få tak i settefisk med lokal tilknytning for turistnæringens behov har vært begrenset. Å sette ut fisk av fremmed herkomst har heller ikke gitt fullgodt resultat. Lokal oppdrett av fiskestammer med formål for utsetting og evt. konsumfisk har et mål. Anveldelse av en ny og miljøvennlig oppdrettsteknikk og resirkuleringsteknologi (BIOFISH) kan gi forutsetning for en slik næring i regionen.

 

Norsk prosjekteier

Røyrvik kommune

Kontakt

  • Ornæs, Marianne

Prosjektperiode

01.01.2001 - 30.09.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 355750 Kjell

Total: 83361 €

Mer om prosjektet