Internett i skolesamarbeidet

Norsk hovedsøker er Sør-Varanger kommune, men ett av målene er å etablere et multilateralt samarbeid med også parter på EU-sida.

 

Norsk prosjekteier

Sør-Varanger kommune

Kontakt

  • Sildnes, Unni

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 240000 Kjell

Total: 52003 €

Mer om prosjektet