Interprise Barents 2006

Norsk prosjekteier

VINN (Veiledningsinstituttet for Nord-Norge)

Kontakt

  • Frantzen,Geir

    Forskningsparken i Narvik

    +47 907 21191

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2006 - 31.07.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 725000 Kjell

Total: 312020 €