ISIS

For å møte disse utfordringene vil prosjektet fokusere på;
1) Å styrke utviklingen av forskningsparker og deres samarbeid.
2) Sette i gang et utviklingsprosjekt knytta til etablering av en klynge av IT-sikkerhet (sårbarhet og beredskap / katastrofer og gjenoppbygging) for å styrke regionens globale konkurransekraft.

Prosjektet vil fokusere på områder, utfordringer og oppgaver i regionen tilknyttet sine styrker. Det er også viktig å se på hva som er prioritert lokalt, regionalt, nasjonalt, i Europa og globalt. Compare Karlstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm ønsker med prosjektet å utvikle og styrke eksisterende transnasjonale nettverk og bygge nye som dekker hele grenseregionen av Indre Skandinavia.

Ambisjonen er å bidra til Indre Skandinavia framstår som en sterk og fremtidsrettet region med globale standarder. Prosjekteierne ønsker med dette prosjektet å identifisere, analysere og bygge et partnerskap med betydning for neste programperioden (2014-2020).

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kontakt

  • Heiberg, Marit

    Kunnskapsbyen Lillestrøm

    928 63 622

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.08.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Compare Karlstad