Kompetensutveckling i bergmaterialbranschen

Budsjett

Norsk bidrag: 1250000 Kjell

Total: 490780 €