Kontakt- og inspirasjonsmesse for frivillige organisasjoner i grenseregionene

Dette kan også beskrives som økonomisk virksomhet med sosiale fortegn – en «social ekonomi». En fellesnevner for virksomheter innenfor den sociale ekonomin er at den er demokratisk styrt og at profittmotivet ikke er det primære.

Norsk prosjekteier

Voksenopplaeringsforbundet Hedmark (Vofo Hedmark)

Kontakt

  • Vaagen, Kjell

    Hedmark fylkeskommune

    41 49 99 85

    Send e-post

Budsjett

Norsk bidrag: 335000 Kjell

Total: 98050 €