Kortreist energi

I flere kommuner er det satt i gang tiltak for å utvinne lokal miljøvennlig energi. Forstudien ønsker å kartlegge, registrere de ulike metoder og systematisere dette gjennom faglig kyndige personell ved bla.Universitetet i Ås og Innovatum i Trollhättan. For å oppnå de beste resultatene er det viktig å bygge opp kompetansen gjennom å samarbeide med flere
aktører.
• Bonden, som ofte er skogeier.
• Næringslivet, som kan ha ulike avfall og metoder for å anvende dette.
• Kommunen, som ofte sitter på skogeiendom, infrastruktur, planmyndighet, stor eiendomsmasse osv.

Det tas sikte på å gjennom et hovedprosjekt lage en «Best practice» løsning for de ulike metoder. Forprosjektet skal først og fremst samle inn informasjon fra de ulike aktørene om både ressurser og eventuelle problemstiller. Finne ulike alternativer til energi, som Flis, Pellets, Gas (Søppel), Vindkraft, Solenergi osv. Logistikk- og transportkjeden for energi skal belyses – hvordan kan begrepet ”Kortreist energi” benyttes?

De ulike aktørene samles på seminarer og ekskursjoner for å se på muligheter til hovedprosjekt på dette tema.

Norsk prosjekteier

Moss kommune

Prosjektperiode

01.07.2008 - 31.01.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 58946 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Rakkestad kommune
Enebakk kommune
Aremark kommune
Vestby kommune
Melleruds kommune
Färgelanda kommune
Bengtsfors kommune
Dals-Ed kommune
Åmål kommune