Kulturens og miljøets betydning for regionalutvikling

Norsk prosjekteier

Foreningen Norden

Kontakt

  • Hansen, Guri

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2003