Kulturleir

Projektet är en fortsättning på det Interreg II A-projekt som tidigare beviljats medel. Det första kulturlägret genomfördes i Norge den 24-30 juni 2001, och det andra lägret skall genomföras i Sverige sommaren år 2002. På varje läger deltar omkring 50 ungdomar från varje land. På lägren kommer temagrupper att arbeta med teater, film, konst, musik, dans, litteratur, prosa/poesi och journalistik. Vidare kommer en hemsida att skapas för att bland annat möjliggöra spridning av ungdomarnas konst.

Norsk prosjekteier

Stiftelsen Turnéorganisasjon for Hedmark

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 325000 Kjell

Total: 79500 €