Kungspilen Implementering

Utan den trafik som projektet bedriver och avser att skapa långsiktigt, blir samtliga orter mellan Arvika och Kongsvinger utan tågtrafik och även dessa orter kommer att sakna en tågtrafik som möjliggör arbetspendling inom gränsregionen. Den pågående tågtrafiken bedrivs mellan Karlstad och Årnes, dock ingår endast ett tågpar till/från Karlstad i projektet, eftersom övrig trafik bedrivs som ordinarie länstrafik. Från Arvika finns ytterligare ett tågpar till Årnes som ingår i projektet. All trafik på norsk sida är projekttrafik. Produktionen räknat i tågkm var 135.155 km år 2001. År 2002 resp 2003 är tågproduktionen 224.598 km. Den lägre produktionen år 2001 beror på trafikstoppet under sommaren på grund av nya säkerhetskrav samt att trafiken mellan Kongsvinger och Årnes förhindrades under tiden som riskanalys pågick.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

  • Bakken, Per Olav

Budsjett

Norsk bidrag: 7965214 Kjell

Total: 1814000 €