Kvinnelige vekstentreprenører

Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag Forskning og Utvikling skal gjennom forskning bidra til å styrke og utvikle kvinnelig entreprenørskap i regionen.

Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling over grensen skal prosjektdeltakerne utvikle sin kompetanse innenfor entreprenørskap. Både kulturen for og arbeidet med entreprenørskap er ulikt i Sverige og Norge.

Prosjektets mål er å øke forståelsen og kunnskapen om kvinnedrevne foretak i regionen, samt å styrke nettverk på tvers av grensen mellom både bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

15.04.2010 - 14.04.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 2 026 000 Kjell

Total: 937175 €

Andre partnere

Mittuniversitetet
Trøndelag Forskning og Utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune