Live Nord

Prosjektet skal samle inn, popularisere og å formidle ulike former for grenseoverskridende data ved vitensentre i nordlige Norge, Sverige og Finland. Målet er å øke kunnskapen om grenseoverskridende aktiviteter hos allmenheten og fremskaffe et bedre grunnlag for grenseregional planlegging for relevante aktører i regionen.

I prosjektet skal det utvikles tre nye verktøy: Ett verktøy for å samle inn data fra befolkningen, hovedsakelig besøkende fra vitensentre; ett kartbasert visualiseringsverktøy og ett planleggingsverktøy. Dataene som skal visualiseres, vil bli valgt i henhold til indikatorer som gjenspeiler de fire dimensjonene av territorial bærekraft: økonomisk, sosial, miljømessig og kulturell bærekraft. Prosjektet vil bli gjennomført som et offentlig-privat partnerskap for å sikre at prosjektets leveranser vil ha en langvarig effekt gjennom kommersialisering av opparbeidet kompetanse og nye innovative visualiseringsverktøy.

Norsk prosjekteier

Norut Tromsø AS

Prosjektperiode

01.09.2015 - 30.09.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 839 040 Kjell

Total: 1 202 788 €

Andre partnere

Teknikens hus

Agency9 AB