Liveable City

Prosjektet arbeider med et vidt spekter av temaer inkludert blant annet offentlige områder, innovative fasiliteter, arrangementer og sikkerhetsspørsmål. Liveable City forsøker å ivareta både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.

Norsk prosjekteier

Trondheim kommune

Prosjektperiode

26.09.2002 - 31.07.2007