Lokale og regionale innovationssystemer for næringsutvikling i Indre Skandinavia

I förstudien skall projektet hitta arbetssätt och modeller som gör det möjligt att stimulera till och stötta nyetablering och nyskapande. Förstudien kommer att fokusera på fyra olika huvudaktiviteter: utveckling av modeller för lokala/regionala innovationssystem, metodik- och kompetensutveckling för inkubatorverksamheter, utveckling av ett gemensamt Business Assistance Programme och utveckling av en virtuell inkubator.

 

Norsk prosjekteier

Hedmark Nyskapingssenter AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2002 - 31.05.2002

Budsjett

Norsk bidrag: 370875 Kjell

Total: 78695 €