MarGen II

Prosjektet skal arbeide med utfordringer i næringslivet i tilknytning til den blå bioøkonomien i regionen. Blant annet forbedring av avfallsprodukter fra fisk og skalldyr, kartlegge nye potensielle ressurser med tanke på oppdrett, og forbedre ressursbasen for fritids- og yrkesdykkere

Prosjektperiode

01.09.2019 - 31.08.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 3 307 000 NOK

Total: 4 858 702 €

Andre partnere

IVL Svenska Miljöinstitutet

Aarhus Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Havforskningsinstituttet

Universitetet i Agder