MEDIA

Det overordna målet med prosjektet er å etablere en plattform for forskningssamarbeid på medieområdet med industrielt anvendt forskning i regionen. Prosjektet har som mål å:
1. Skape en felles trans-nasjonal og høgkvalitets forskningsplattform.
2. Utvikle et velfungerende grenseoverskridende nettverk i området mellom universitet og mediebedrifter.
3. Skape forutsetninger for å styrke bedrifter ved å vise «gode eksempler» og overføre anvendbar forskning til mediaproduksjonsselskaper.
4. Generere kunnskap som kan publiseres og kan brukes av mediebedrifter.
5. Stimulere til økt samarbeid mellom media og mellom mediebedrifter og universiteter.
6. Utvikle nettverket internasjonalt og dermed legge til rette for deltakelse i EUs rammeprogram.

Norsk prosjekteier

Norut

Kontakt

  • Henriksson, Ann-Helen Juntti

    Luleå tekniska universitet

    +46920492660

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2011 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 808074 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Lapplands universitet, Tvibit