Mer nyheter over grensen

Målet er å fjerne hindringer i dagens mediestruktur. Nyhetstjenesten skal utvikles og i større utstrekning finne sted direkte over grensen i stedet for via hovedstedene. Prosjektet vil også skape forutsetninger for langsiktig samarbeid for nyhetsformidling over grensen. Prosjektet ble innledet av et lite prosjekt og deretter av et 18-måneders hovedprosjektet og vil stå ferdig i august 2014.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 799600 Kjell

Total: 129782 €