MiA

Prosjektet skal utvikle metoder, modeller og samarbeid for kompetansutvikling med fokus på integrering av arbeidsssøkende invandrere og andre marginaliserte personer utenfor arbeidsmarkedet. Det skal utvikles et mentorprogram/nettverk for arbeidssøkende invandrere og marginaliserte grupper, der formålet er at disse skal være integrert i arbeidslivet etter avsluttet program.

Norsk prosjekteier

Trondheim kommune

Kontakt

  • Aune, Roar

    Trondheim kommune

    +47 72 54 95 70

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 890 000 Kjell

Total: 1023697 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Minerva stiftelsen