Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Prosjektet er en grenseoverskridende satsing mellom to av de fremste miljøene for oppstartsbedrifter i Midt-Norge/Sverige. Prosjektet vil gi oppstartsbedrifter i Nordens Grønne Belte økt internasjonal konkurransekraft og økt evne til å skape nye arbeidsplasser. Ved å samle ressursene i miljøene på begge sider av grensen skal det etableres en ny interregional inkubatortjeneste, et utvekslingsprogram for oppstartsbedrifter. Dette vil igjen vil redusere grensens barriereeffekter.

Norsk prosjekteier

Connect Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2018 - 21.12.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 340 000 Kjell

Total: 246 289 €