MIN-NORTH

Development, Evaluation and Optimization of Measures to Reduce the Impact on the Environment from Mining Activities in Northern Regions (MIN-NORTH)

 

MIN-NORTH er et transnasjonalt samarbeidsprosjekt mellom universiteter, forskningsinstitusjoner og lokale bedrifter. Prosjektet har som mål å begrense forurensing fra gruveområder og derved bidra til å beskytte miljøet i de nordlige regionene. Miljøteknisk kompetanse om gruveavfall og tiltak for å forhindre forurensningslekkasjer skal utvikles for å styrke kunnskapen og konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter i dette henseende.

Den voksende gruveindustrien er en viktig økonomisk motor i regionen som må utvikles i samsvar med miljøet. Urørte og sårbare økosystem kan påvirkes negativt av gruvedrift, derfor er det viktig å forstå hvordan forurensning transporteres fra gruveområdene og å utvikle og gjennomføre tiltak som kan forhindre dette.

Prosjektet skal både utvikle ny teknologi og forbedre eksisterende teknologier for å forhindre produksjon og transport av forurensing fra gruveområder. Fire ulike teknikker skal utvikles:

  • Metodologi for å spore transporteringen av forurensning i gruveavfall, gruveområdet og områdene rundt ved hjelp av geofysiske og geokjemiske metoder
  • Våtmarkskonstruksjon for redusering av nitrogen og metaller, og bioabsorberende materiale for lagring av metaller og nitrat
  • Tildekning for marin deponering av gruveavfall
  • Dekningssystem for farlig gruveavfall

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Andre partnere

UiT – Norges arktiske universitet – norsk prosjekteier

Geological Survey of Finland

University of Oulu