MONITORIS3

MONITORIS3-prosjektet jobber med å møte utfordringen omkring overvåkning av regionale spesialiseringsstrategier (S3).

Målet er å legge til rette for S3-relaterte strukturfinansieringskilder gjennom erfaringsutveksling og policy-læring omkring ulike former for overvåkningsstrategier mellom ulike aktører innen S3-strategier.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Kontakt

  • Erlend Nikolaisen

    75650804

Prosjektperiode

01.01.2017 - 31.12.2021

Budsjett

Total: 1 395 103 €

Andre partnere

Galician Innovation Agency (GAIN)

Regional Development Agency of the West Region Romania (WRDA)

Regional Development Agency Dubrovnik-Nereteva County

Veneto Region – Research Innovation and Energy Section

Norte Regional Coordination and Development Comission

National Innovation Agency