Næringsmiddelteknologi-samarbeid

Norsk prosjekteier

Vardø videregående skole

Kontakt

  • Sandtrøen, Lisbeth

Prosjektperiode

10.01.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 597000 Kjell

Total: 130800 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.kolarctic.no/