Naturinformation – naturturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället (regionoverskridende prosjekt)

 

Riksgrensen har vært grense for forvaltningenes ansvarsområder. Men for de natureprosesser, fauna og flora, brukere og turister er grensa bare en strek på kartet. Det er derfor, med bakgrunn i forvaltning av naturvernområdet, viktig at naturforvaltningen får et samarbeid over grensen.
Prosjektet omfatter blant annet produksjon av skilt, informasjonsmateriell, felles webside og markedsføringstiltak. Dette skal gi oppmerksomhet om områdets kvalitet og aktivitetstilbud, hvordan man tar seg inn i området og ikke minst hvilke regler som gjelder for bruk av naturvernområdet. Prosjektet har som formål å gi bedre forutsetninger for å bevare områdets naturkvaliteter gjennom bedre samordnet forvaltning og fornuftig bruk av området uten at naturen påvirkes negativt.Målet er att gjennom informasjonsinnsatser ge en bedre kanalisering av besøkende, hvilket videre vil redusere negative effekter og slitasje på sårbart natur- og kulturhistorisk miljø og reindriftsnæringa. En fornuftig bruk av området gir muligheter for at brukere kan ta del i områdets store natur-, kultur- og friluftslivsverdi.

 

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Prosjektperiode

01.07.2009 - 01.10.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 634 000 Kjell

Total: 334200 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Fylkesmannen i Hedmark