Naturligvis

Norsk prosjekteier

Kalnes videregående skole

Kontakt

Prosjektperiode

09.01.2003 - 31.08.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 Kjell

Total: 43600 €