Nettverksentreprenør for svensk-norsk industrisamarbeid

I Trøndelag er det i dag en utstrakt mangel på ledig produksjonskapasitet i mekanisk industri. Kapasitetsbristen fordyrer produksjonen, samtidig som den begrenser mulighetene til å etablere en økonomisk sterk region. Verkstedsindustrien i Midt-Sverige har derimot ledig produksjonskapasitet på grunn av redusert produksjonskapasitet i treforedlingsindustrien. På grunn av manglende grenseoverskridende tiltak, anvendes ikke i dag denne ledige kapasiteten til å skape effktiv tilvekst for å etablere en konkurransekraftig region i Midt-Norge og Midt Sverige.

Forprosjektet vil utrede og analysere forutsetningene for å kunne utforme og ettablere en helt ny, grenseoverskridende møteplass for verkstedsindustrien i Midt-Norge og Midt-Sverige hvor norske- og svenske industrimiljøer kan møtes etter næringslivets forutsettninger for å utvikle den økonomiske integrasjonen.

Norsk prosjekteier

Verdal Næringsforum

Prosjektperiode

18.09.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 85.000 Kjell

Total: 18739 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors