Nomade i Grenseland

«Grenseløse opplevelser» er et samarbeid mellom Fyrbodals kommunalförbund og Regional
utviklingsavtale for Nedre Glomma om en strategisk, langsiktig satsing innenfor reiseliv, kultubasert næringsutvikling, entreprenørskap og FoU-samarbeid som hovedingredisenser. I prosjektet er det lagt opp til å knytte bedrifter, høyskoler/forskningsinstitusjoner og offentlig sektor sammen i et langsiktig og forpliktende utviklingsprosjekt. Et forum/innovasjonssenter for opplevelsesøkonomi skal være navet i den langsiktige satsingen.

«Nomade i Grenseland» er en pilot i.f.t. denne satsingen bygd på erfaringene fra «Dager i grenseland.» Forprosjektet skal danne plattformen for å utvikle et forum for attraksjonsutvikling og opplevelsesøkonomi samt konkretisere innholdet i opplevelsespakker på definerte temaområder. Bl.a vil det bli lagt vekt på å identifisere leverandører på norsk side.

Norsk prosjekteier

Sarpsborg kommune

Kontakt

  • Hansen, Tore

    Sarpsborg kommune

    +47 911 17 112

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2008 - 31.03.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 250.000 Kjell

Total: 58964 €

Mer om prosjektet