NORBA

Målet med prosjektet er å legge til rette for transnasjonale dialoger om arealplanlegging mellom politikere, beslutningstakere og praktikere, forskere og unge akademikere og studenter i de nordiske og baltiske landene.

Samarbeid med nordiske og baltiske organisasjoner som arbeider med planlegging og territorielt
samhold, visjon og strategier i Østersjøregionen og nordisk seksjon av regionalt vitenskapsorganisasjon, blir sett på som et middel å bidra til dannelsen av et nordisk-baltisk samfunn basert på transnasjonal planlegging og problemstillinger.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Total: 319 053 €

Prosjektnettside

http://www.rha.is/norba

Andre partnere

University of Akureyri – IS
Royal Institute of Technology – SE
University of Tartu – EE
State Regional Development Agency – LV