Nordisk emballasjeutdanning II

Det ska dessutom utvecklas relevanta kurser för fort- och vidareutbildning som ska kunna tas som enstaka kurser. Parallellt med etableringen av utbildningserbjudandet ska det arbetas för etablering av gemensamma forskningsprojekt och med att tillrättalägga redan pågående forskning, som är relevant för utbildningen och som skapar en solid plattform för det akademiska forskningsbaserade utbildningsutbudet.

Norsk prosjekteier

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Kontakt

  • Abrahamsen, Roger

    Universitetet for Miljø og Biovitenskap

    +47 64 96 58 61

    Send e-post

Prosjektperiode

01.02.2009 - 31.01.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 2 370 000 Kjell

Total: 1071750 €

Andre partnere

Høgskolen i Østfold
Nofima Mat
Østfoldforskning
Universitetet i Karlstad