Nordisk emballasjeutdanning

Forprosjektet skal sikre forankring av initiativet om et studietilbud i eksisterende studielinjer og beskrive hvordan dette på best mulig kan inngå som del av eksisterende utdanningstilbud som et fordypningsstudie.

Norsk prosjekteier

Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Kontakt

  • Abrahamsen, Roger

    Universitetet for Miljø og Biovitenskap

    +47 64 96 58 61

    Send e-post

Prosjektperiode

16.06.2008 - 28.01.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 250.000 Kjell

Total: 58964 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norges Forskningsråd
Høgskolen i Østfold
Østfoldforskning
Karlstad universitet