Nordpraktik 2

Målet er også å fange forretningsideer fra disse studentene som kan matches med bedrifter i nabolandene. Gjennom opplæring og coaching ønsker en å støtte både studenter og bedrifter i utvikling av felles samarbeidsprosjekter.

Nordpraktik vil øke arbeidsmobilitet innenfor gruppen av studenter som uteksamineres fra post-videregående yrkesfaglig utdanning. Målet er også å dra nytte av studentenes forretningsideer og stimulere til entreprenørskap. Etter ferdigstillelse av prosjektet vil en ha omfattende kunnskap om flaskehalser for økt internasjonalisering av post-videregående yrkesrettet utdanning og for økt næringssamarbeid på tvers av landegrensene.

Første fase av Nordpraktik etterlot seg 30 konkrete samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og studenter i regionen.

Norsk prosjekteier

Fagskolen i Troms

Prosjektperiode

01.08.2012 - 31.01.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Lappia Nordiskt Flygtekniskt centrum
Föreningen Norden (centralorganisation)
Troms fylkeskommune v/ Fagskolen i Troms