Nordpraktik

Nordpraktik ønsker å øke arbeidsmobilitet innenfor denne gruppen av studenter. Målet er å dra nytte av studentenes forretningsideer og stimulere til entreprenørskap.

Fase 1 har som mål å gi opplæring og erfaring for kursholdere og andre relevante aktører i programregionen og i Østersjøområdet. Målet med fase 2 er å tilby praksisplasser for studenter i videregående yrkesopplæring og matche elevenes praksis med passende selskap i nabolandene.

Norsk prosjekteier

Fagskolen i Troms

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2011 - 31.07.2012

Budsjett

Total: 81650 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu- Lappia