Norsk-russisk bibliotek- og informasjonstjeneste i grenseland

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkesbibliotek

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2004