Northern opportunities

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1500000 Kjell

Total: 334800 €