NorthSEE

NorthSEE – A North Sea Perspective on Shipping, Energy and Environment Aspects in MSP

Nordsjøregionen er et av de travleste områdene for shipping og utnyttelse av naturressurser i verden, og regionen innehar unike naturreservater. Landene rundt Nordsjøen er overlegne når det kommer til maritim arealplanlegging (MSP), hvor de fleste har iverksatt eller utvikler nasjonale planer for maritim arealplanlegging for å fremme bærekraftig utvikling av havet. Myndigheter har brukt egne planleggingsmetoder og -prosesser for å utvikle egne planer, og utveksling av disse kan fungere som en inspirasjonskilde for å bedre nasjonale MSP-prosesser. Videre utveksling kan skape gjensidig forståelse av ulike MSP-systemer og dermed legge til rette for koordinering. NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer. Dette kan skape bedre forutsetninger for bærekraftig utvikling av regionen når det kommer til shipping, miljø og energi.

 

Norsk prosjekteier

Klima- og miljødepartmentet, Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.07.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 130 689 €

Total: 4 049 578 €

Andre partnere

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (NL)
Federale Overheidsdienst Mobiliteit Directoraat Generaal Maritiem Vervoer (BE)
Scottish Government (UK)
Havs- och vattenmyndigheten (SE)
Aalborg Universitet (DK)
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (DE)
World Maritime University (SE)
Stichting NHTV internationale hogeschool Breda (NL)
Provincie Noord-Holland (NL)