NOVI-Maritim

Projektets hovedmål er å berede grunnen for felles skandinavisk hodning til miljøregler og tekniske regler som vedtas i internasjonale maritime fora. Ved å opptre sammen vil regionen ha bedre muligheter til å øve innflytelse på reglene som vedtas. Videre er målet å fjerne hindringene som finnes blant rederier og havner for å kunne gennomføre de nye reglene.

Norsk prosjekteier

Norsk Industri

Prosjektperiode

01.03.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 197713 Kjell

Total: 503 688 €

Andre partnere

Swedish Maritime Technology Forum