NSBWO

Ballastvann er en viktig kilde til akutt og kronisk forurensning i Nordsjøen. Gjennomføring av BWMC vil skape et nytt marked for innovative produkter. BWO har som mål å støtte NSR-industrien å gå inn i dette markedet. Det oppfordrer til ratifikasjon av BWMC gjennom å redusere en stor barriere: behandling og testutstyr.

Som et resultat vil det bli definert felles sertifisering av standarder for BWT, noe som vil stimulere til teknologisk utvikling for å overholde og håndheve BWMC.

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 11 518 838 €

Andre partnere

The Netherlands
Royal Netherlands Institute for Sea Research
CaTO Marine Ecosystems (CaTO)
St. DLO Imares
CytoBuoy
Zebra Bioscience
Lloyds Register Rotterdam
Ministry of Economic affairs, Agriculture and Innovation
Ministry of Infrastructure and Environment
IUCN
Wadden Sea Society
ProSea Foundation
Port of Groningen
Port of Rotterdam
KNRV

Germany
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
GoConsult
MAHLE NFV GmbH
HAMANN AG
EnvioMar GmbH
Brockmann Consultancy
University of Kiel
Marena Ltd.
Umweltbundesambt
Bundeamt für Risikobewertung

Sweden
IMO World Maritime University (WMU)
Swedish Transport Agency
Port of Gothenborg

Denmark
DHI Group
Danish Nature Agency
Port of Copenhagen-Malmö

United Kingdom
IMarEST
University of Newcastle
Lloyds Register London
Marine Coastguard Agency

Belgium
Ovizio Imaging Systems
Mobility, Flemish Government
Seas at risk

Norway
Norwegian Defence Research Establishment
University of Bergen
The Norwegian Maritime Directorate
NIVA