Oarjehieibma / Västanfläkt

Prosjektet tar sikte på å finne ut hvordan og hvor undervisningsmateriell som trengs kan skaffes. Målet er å identifisere, samle og anskaffe det pedagogiske materialet og utvikle en felles læreplan for samisk reindriftsundervisning.

Norsk prosjekteier

Samisk videregående og reindriftsskole

Prosjektperiode

01.08.2012 - 31.07.2013

Budsjett

Total: 183884 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk
Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino