Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Mål

Projektets mål är dels att göra lämpliga plantor av högproducerande träd tillgängliga på den nordskandinaviska plantmarknaden och dels att sprida kunskap och intresse kring odling av högproducerande trädslag.

Målgrupp

Projektet ska inspirera markägare och människor som arbetar med bioenergi.
Projektets målgrupp är producenter av bioenergi i Norge och Sverige, samt andra typer av virkesanvändare som kan nyttja den virkesresurs som kommer att produceras och markägare som genom odling av högproducerande träd kan öka värdeproduktionen på sina marker.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Prosjektperiode

01.03.2008 - 28.02.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 127 475 Kjell

Total: 747165 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Jämtlands läns institution för landsbygdsutveckling (JiLU)
Nord-Trøndelag fylkeskommune